Vol515女神妲己Toxic三亚旅拍私房性感女仆装秀凹凸身材惹火诱惑写真68P妲己尤蜜荟

Vol515女神妲己Toxic三亚旅拍私房性感女仆装秀凹凸身材惹火诱惑写真68P妲己尤蜜荟

夏不去热乳,令儿呕逆;冬不去寒乳,令儿咳痢。若变冷下痢者,去干黄芩六铢。

腹膨而胀,夺内庭以休迟;筋转而疼,泻承山而在早。五脏客热上冲,眼内外受风,令目痛不明方。

曲池主手不如意,合谷针时宜仔细。交经缪刺,左有病而右畔取;泻络远针,头有病而脚上针。

又方末灶突中墨三指撮许,以水若酒调服之,立出,当着儿头生。进不能爱人知物,退不能爱躬知己,卒然遇邪风之气,婴非常之疾,患及祸至而后震栗。

凡用麦、曲末、大豆黄卷、泽兰、芜荑皆微炒。烧鹊巢灰井花水服之,亦治夜尿床。

如乡村无药,粗人体实者针之;若高人则禁针。卷五上少小婴孺方上\序例第一治小儿变蒸中挟时行温病,或非变蒸时而得时行者方。

Leave a Reply